Zapraszamy szanownych rodziców i opiekunów naszych wychowanek i uczennic, na zebranie rodziców, które odbędzie się dnia 17 maja o godzinie 13.30.

Zebranie poprowadzi wychowawca klasy, p. Marta S., a następnie wychowawcy grupy 2.

W przypadku spóźnienia lub nieobecności prosimy o powiadomienie wychowawcy lub dowolnego pracownika grupy wychowawczej.