Zajęcia w dni szkolne

6:30 – 8:00 Pobudka, czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie, przygotowanie do zajęć lekcyjnych
8:00 – 14:20 Zajęcia szkolne
14:20 – 15:00 Obiad
15:00 – 16:00 Zajęcia rekreacyjne, spacer
16:00 – 18:00 Nauka własna
18:00 – 18:40 Kolacja
18:40 – 19:30 Zajęcia wieczorne wg planu (teatralne, plastyczne, kulinarne, socjoterapia, profilaktyczne, fotograficzne, sportowe, ceramiczne, taneczne etc. )
19:30 – 21:30 Czynności higieniczno-porządkowe, podsumowanie dnia
21:30 – 6:30 Cisza nocna

Zajęcia w dni wolne od nauki

8:00 – 10:00 Pobudka, czynności higieniczno-porządkowe, śniadanie
10:00 – 15:00 Odwiedziny członków najbliższej rodziny. Zajęcia zgodne z zainteresowaniami pod kontrolą wychowawczą
13:00 – 13:40 Obiad
15:00 – 18:00 Wyjazdy na imprezy organizowane przez miasto, zwiedzanie galerii, muzeów, zabawy rekreacyjne, zajęcia sportowe, turystyka rowerowa etc.
18:00 – 18:40 Kolacja
18:40 – 20:00 Powrót wychowanków z przepustek
20:00 – 21:30 Czynności higieniczno-porządkowe, podsumowanie dnia
21:30 – 6:30 Cisza nocna