Pokój nauczycielski, budynek A – tel: (71) 798-67-45 wewn. 201

Pokój nauczycielski, budynek B – tel: (71) 798-67-45 wewn. 200

Pokój wychowawców, budynek B – tel: (71) 798-67-45 wewn. 202