Wychowankowie są zobowiązani do:

  • Systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach szkolnych oraz utrwalania zdobytych wiadomości i umiejętności.
  • Czynnego udziału w organizowanych zajęciach wychowawczych.
  • Przestrzegania zasad kultury językowej, tj. eliminowania wulgarnego słownictwa.
  • Szanowania pracowników placówki i współwychowanków
  • Dbałości o życie i zdrowie własne oraz koleżanek i kolegów.
  • Wystrzegania się nałogów: palenia papierosów, picia alkoholu i używania narkotyków.
  • Dbałości o swój wygląd i porządek wokół siebie.
  • Utrzymanie ładu i estetyki na terenie placówki.
  • Dbałości o wspólne dobro, a w przypadku wyrządzenia szkody o zadbanie o jej naprawienie.
  • Wykonywania poleceń pracowników placówki.